က်ေနာ္ ေမတၱာဆက္ပို႔မယ္၊ စာဆက္ေရးမယ္။


ဇင္ေ၀ေသာ္ရဲ႕ အေကာင့္ေပ်ာက္မႈက ဇင္ေ၀ေသာ္ ေရးမယ့္စာေတြကို မတားဆီးႏိုင္ပါဘူး။
ဖိုးစိန္ဆင့္သား အငယ္ေကာင္ကလည္း အတူတူပါပဲ။
ခ်စ္ခင္ ေလးစား ပညာရွင္ဆန္မႈေတြအတြက္...
ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ လူႀကီးမင္းတို႔ေရ။

Post a Comment