"တြား ခုမ လာေခၚေမနက္"


ပစ္ထားမိတာ ၾကာသြားေတာ႔ ကစ္ဆင္းဂ်ားႀကီးက စိတ္ေကာက္။
"တြား ခုမ လာေခၚေမနက္" လုပ္ေနတယ္။
ေပဖတ္ေတာ႔ ထိုင္ခုံေပၚ အိပ္ေပ်ာ္သြားေရာ။ ဟူး။

Post a Comment