ေဒၚစုက ေျပာင္းလဲခ်င္သူပါ၊ တပ္မေတာ္ကို အတိုက္အခံလုပ္သူ မဟုတ္ပါဘူး။


၁။ ေဒၚစုက ေျပာင္းလဲခ်င္သူပါ၊ တပ္မေတာ္ကို အတိုက္အခံလုပ္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ပုံဆို ေမာင္ႏွမ က်ေနတာပဲ။
၂။ စကၤာပူ ဆရာႀကီးေတြကလည္း မ်ွမ်ွတတ ဂုဏ္ျပဳစကားေတြေျပာလို႔။ သေဘာက်တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အေရးပါပါတယ္။Post a Comment