ဖိုးစိန္ဆင့္သား အငယ္ေကာင္ ေႂကြတဲ႔ ည


ဓမၼေဘရီ ဆရာေတာ္ႀကီးကလည္း ဒီကိုႂကြလို႔
ဖန္သားေပၚမွာလည္း မန္ယူက ဆရာက်လို႔
အဘိုး ဆရာေတာ္ႀကီး ႏႈတ္ေတာ္ကလည္း ဝါက်အသစ္ေတြ ျဖာက်လို႔
ဝါက်အသစ္တစ္ခု ပြင္႔လာတိုင္း
(ဟိုက္ဖိုက္ လုပ္မရေတာ႔)
ဂဂၤါနဲ႔ ကိုယ္က ေျခသလုံးကို တစ္ခါ ႏွိပ္ေပးၾကလို႔
(ခဏဆိို တကယ္ ခဏေလး)
ေနာက္မွ သြားတိုက္ေတာ႔မယ္ဆိုၿပီး
ဓမၼဂဂၤါက ကြမ္းေတြ ဝါးလို႔။
ေထြးရတာခက္လို႔ မစားတာပါ ဆိုၿပီး
စည္ေတာ္ႀကီးကလည္း ကြမ္းရြက္ကို ထုံးသုတ္လို႔
ဓမၼဂဂၤါကလည္း သူ႔အဘိုးအတြက္ ကြမ္းသီးေလးေတြ
အစိတ္စိတ္ ညွပ္ေပးလို႔
မနက္မွ ျပန္ေတာ႔မယ္ကြာဆိုလို႔
ေအာက္ထပ္အခန္းကို လိုက္ပို႔ၾကလို႔။ ။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment