အေနာက္ကမၻာက ေပးလာတဲ႔ အေပ်ာ႔လႈိင္း ဖိအားေတြ


အေနာက္ကမၻာက ေပးလာတဲ႔ အေပ်ာ႔လႈိင္း ဖိအားေတြ။
အခု ဘရက္ပစ္၊ ဂ်ိဳးလီနဲ႔ ကေလးေတြ။
ဘိုႏိုတို႔ ယူတူး အဖြဲ႔
ဒမ္မီယံရိုက္စ္တို႔အဖြဲ႔
Wanted တို႔အဖြဲ႔ေတြ ဘယ္ေတာ႔ေရာက္လာမလဲ မသိဘူး။

Post a Comment