က်ေနာ္တို႔ အားလုံးရဲ႕ အေမ


က်မရဲ႕ မူႀကိဳေက်ာင္းသားေလး တစ္ေယာက္က သူ႔အေမနာမည္ကို စာလုံးေပါင္းတတ္ၿပီဆိုၿပီး ဂုဏ္ယူဝင္႔ႂကြားစြာနဲ႔ ေပါင္းျပတယ္။
"M-U-M" တဲ႔။
အဲဒီအခ်ိန္ ေနာက္ကေလးတစ္ေယာက္က
"မင္း မွားေနၿပီ၊ အဲဒါ မင္႔ေမေမ နာမည္ မဟုတ္ဘူး၊ ငါ႔ ေမေမနာမည္" တဲ႔။
ဒီလ RD ထဲက ဂ်ဳတ္ကေလး။ တိုက္ဆိုင္လို႔ပါ။Image: Digital Art by Wedhahai

Post a Comment