အျပစ္မဲ႔တဲ႔ သစ္ပင္ေလးေတြကို မခုတ္ၾကနဲ႔ေတာ႔


 ျဖစ္ရေလ ငါ႔ရြာေလးရယ္
ကိုသာေအးနဲ႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ယုံၾကည္ရင္း
အစိမ္းေရာင္ေတြ သမ္းခဲ႔ရသလို
သူတို႔ေပးတဲ႔ ကတိကို ယုံစားရင္း
ရြာထဲေရာက္လာတဲ႔ လ်ပ္စစ္မီးကိုေတာင္ မယူၾကဘူးတဲ႔။

၁၀၇ အိမ္စု ဒီမိုေတြက မီးလင္းေနခ်ိန္
သုံးပုံႏွစ္ပုံက ကိုသာေအးအလာကို
အေမွာင္ထဲကေန ေစာင္႔ၾကလို႔ တဲ႔၊

ငါတတ္ႏိုင္တာ ငါ အစပ်ိဳးတယ္
၁၀၇ မိသားစုကို ေရေႏြးအိုးေလးေတြ ေဝလို႔
ျဖစ္ႏိုင္ရင္
ေရေႏြးတည္ဖို႔
ထမင္းခ်က္ဖို႔
အျပစ္မဲ႔တဲ႔ သစ္ပင္ေလးေတြကို
မခုတ္ၾကနဲ႔ေတာ႔။ ။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment