ဘမာဘုန္းႀကီး :)


မေပႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆံုး သာသနာျပဳဘုန္းက နာဂရြာေလးကေန ညမွာ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ေျပးေလေရာ။
သိသြားတဲ့ရြာသားေတြက လွံေတြ ဓါးေတြကိုယ္စီဆြဲၿပီး လိုက္ဖမ္းၾကသတဲ့။
မွီလည္းမွီေရာ လွံေတြနဲ႔ခ်ိန္ထားၿပီး ဘမာဘုန္းႀကီး ေကာင္းေကာင္းထား ေကာင္းေကာင္းမေနဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ိဳးလုပ္ရင္ လွံစာမိၿပီသာမွတ္ တဲ့။
ဟဲ ဟဲ လစ္ပီ။

Post a Comment