ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ မဲေပးခြင္႔ရရင္ ...


ကမၻာ႔ႏိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြပါ မဲေပးခြင္႔ရရင္ မဲက ဒီထက္ျပတ္မဲ႔သေဘာ။
တရုတ္ဆရာႀကီး ရွီဆီကေတာင္ ေထာက္ခံမဲ ရႏိုင္တယ္။

Post a Comment