FB ေပၚမွာ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ


FB ေပၚမွာ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္တာပဲ။ သူမက ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အေမရိကန္စီတီဇင္လည္း ရထားတာဆို ဒါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္ေလ။

Post a Comment