ရုပ္နဲ႔နာမ္


ဘယ္သူမွ မပိုင္ဆိုင္တဲ႔ သဗၺညဳတဉာဏ္ႀကီး ငါ႔မွာ ရွိေနၿပီပဲဆိုတဲ႔အထာမ်ိဳးနဲ႔
ဘုရားရွင္က အရွင္ရဲ႕ ရူပကာယေတာ္ကို ျဖစ္သလို ထားေတာ္မူခဲ႔ပါ သလား။
ဘုရားရွင္ အိုဗာဝိတ္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတဲ႔ စာေပအေထာက္အထား ေတြ႔ဖူး ပါသလား။
ဆံရွည္ရွည္၊ မုတ္ဆိတ္ေမႊး ဗရဗြနဲ႔ ေတြ႔ရတတ္ေၾကာင္းေရာ စာေပမွာ ဆိုထားတာ ရွိပါသလား။

ပီတိစား အားရွိ။ ခဏေတာ႔ ဟုတ္ပါလိမ္႔မယ္။
ဒါေပမဲ႔ ခဏေန ျပန္ဆာလာမွာပါ။ ဆရာက ျဗဟၼာမွ မဟုတ္ဘဲ။
ပဥၥေဝါကာရ (ခႏၶာ ငါးပါး) သတၱဝါတိုင္းဟာ ရုပ္နဲ႔နာမ္ ဟန္ခ်က္ ညွိကို ညွိၾကရတယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ဘာမွ မရွိတဲ႔လူကို ေရာင္႔ရဲမႈအေၾကာင္း ေျပာေနတာ ရယ္စရာ မေကာင္းဘူးလား။
ဘာမွ မရွိသူကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း ေျပာေနတာ ရယ္စရာ မေကာင္းဘူးလား။

ဒီေခတ္မွာ အေျခအေနအရ ဟန္းဖုန္းလိုတယ္၊ ပတ္စပို႔စ္ လိုတယ္၊ ဗီဇာလိုတယ္၊ လူေနမႈအဆင္႔အတန္း လိုတယ္၊ ထမင္းလိုတယ္၊ ေဆးဝါးလိုတယ္၊ ကားလက္မွတ္ လိုတယ္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ လိုတယ္။

ဈာန္ရပုဂၢိဳလ္က တစ္ေယာက္ထဲ ေကာင္းကင္ ပ်ံႏိုင္တယ္။
ဘိုးအင္း ဂ်က္ေလယာဥ္က လူ ၇၀၀ ေလာက္နဲ႔ ေကာင္းကင္ ပ်ံတယ္။

ဗုဒၶေဒသနာက လိုအပ္ခ်က္ (Necessary) နဲ႔ စြဲလန္းမႈ (Craving) ကို ေရာေထြးမထားပါဘူး။

Post a Comment