အိမ္ျပန္ခ်င္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြ၊ စီတီဇင္ မယူဘဲ ေပေစာင့္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြ


"ဆရာလတ္ လာမယ့္ႏွစ္ထဲမွာ ျမန္မာျပည္ျပန္ၾကမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ကုမၸဏီက ၀န္ထမ္း ဘယ္ႏွေယာက္ေလာက္မ်ား ရွိေနမလဲ"
"က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ျပန္မလို႔ စဥ္းစားေနတာ"
"ဟာ ဒါဆို ျမန္မာျပည္မွာ က်ေနာ္တို႔ ကုမၸဏီခြဲ ေထာင္ထားမွ ျဖစ္ေတာ့မယ္"
ေရႊျမန္မာ အယ္ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လတ္ ေျပာသြားတဲ့ စကားေတြပါ။

အတူတူပဲေနမယ္။
ထိပ္တန္း ရာထူးရွိထားတဲ့ ျမန္မာေတြတိုင္း ဒီေမးခြန္းမ်ိဳး အေမးခံရလိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘူမိေဗဒနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ကုမၸဏီေတြ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပူေနရၿပီ။
စလုံး အစိုးရကလည္း အိမ္ျပန္ခ်င္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြ၊ စီတီဇင္ မယူဘဲ ေပေစာင့္ေနတဲ့ ျမန္မာေတြကို မ်က္ေစာင္းထိုးလွၿပီ။

Post a Comment