ဦးသန္းေရႊ မွတ္စုစာအုပ္(တဲ႔)


(ေန႔ဇြဲ နေဒၚလဆန္း ၆ ရက္၊ ည ၉ နာရီ၊ ၂၀၁၄)
အသက္က်ီးဘီ။ ဘုရားစာေလး ဘာေလး ဖတ္အုံးမွဆိုၿပီး ဖတ္မိသီ။
မဂေဒဝမင္းဂ်ီးက ဆံပင္တေခ်ာင္းျဖဴတာနဲ႔ ေတာထြက္သြားဒယ္လို႔ဆိုထားသီ။
အေတာ္ညံ့တဲ႔ မင္းေပပဲ။ ႏႈတ္ပစ္ ရဒါဂ်ီးကို။
ငါဒို႔ကေတာ႔ မေသမခ်င္း ေတာလည္းမထြက္၊ ေတာအရက္လည္း မေသာက္ဘူး။

(ေန႔ဇြဲ ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၁၃၇၆)
ေနာက္ထပ္တစ္အုပ္ဖတ္ေတာ႔ ေတမိမင္းသားအေၾကာင္း ေတြ႔ရသီ။
လာျပန္ဘီ ေနာက္ေတ်ာက္၊ သူကလဲ ဘုရင္လုပ္ရမွာစိုးလို႔ စကားေတာင္မေျပာဘူးလို႔ ေရးထားသီ။
ဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ လာေတြ႔ေနရသလဲ မသိ။ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္နဲ႔ လုံးဝမျဖစ္။
ထို႔ေနာက္ ဘုရားစာဖတ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ကုန္သြားေတာ႔သည္။
ဘုရားစာဖတ္မဲ႔အစား ေျမးေလးနဲ႔ ဂိမ္းေဆာ႔ေနတာကမွ အဓိပယ္ရွိေသးသည္။

Post a Comment