ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေရြွျမန္မာ


နား၀င္မခ်ိဳဟာ ထူးထူးျခားျခား ေကာ္ပီခိုးကူးစာအုပ္အဆင့္အထိ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။

ဘယ္လိုပဲ ကူးကူး။ ဘယ္ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းေရာင္း
ဇင္ေ၀ေသာ္ဆိုတဲ့ ခ်ာတိတ္ေလးရဲ႕ ကေလာင္အမည္ ခ်န္ထားတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျပန္႔ေလ ေကာင္းေလပါပဲ။

ဆက္ကူးၾကပါ။
ေနာက္တစ္အုပ္ဆိုရင္ ဘီးလ္ဘုတ္ေထာင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာေပးဖို႔ လုပ္ေနပါတယ္။

Post a Comment