ေထာက္ခံေလမလား ကန္႔ကြက္ေလမလား


ေထာက္ခံေလမလား
ကန္႔ကြက္ေလမလား
ေ၀ခြဲမရရာက အစျပဳသည့္ ေယာင္ဝါးဝါး အစြန္းတစ္ခု။
ေထာက္ခံခ်င္ခံ
ကန္႔ကြက္ခ်င္ကြက္
ဘာကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့သည့္ ေပေတေတ အစြန္းတစ္ခု။

သိၾကား သာသနာ ႏွစ္ငါးေထာင္
ေဖ့စ္ဘုတ္ဖရင့္ လူငါးေထာင္
အင္း
ကံ ကံ၏အက်ိဳးတရားက
အစိုးရ မစြံေလေလ
မ်က္ေမွာက္ျပဳဖို႔ လြယ္ကူေလေလ။ ။

Post a Comment