"ဟလို ကိုရင္ဥာဏ"


"ကိုရင္ပ႑ိ။ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိလဲဘုရား"
"၂၉/၈၃လမ္းေတေထာင့္မွာ ၀က္သားေလာင္းေနတယ္။ ခါတိုင္း ဟင္းေကာင္းေ ာင္းေနက်ေနရာက ဒီေန႔ မရွိဘူ။ အဲဒီဖက္ကို မသြားနဲ႔။ စိတ္၀င္စားရင္ သက်သီဟဖက္ကို ဆက္သြား။ ပဲျပဳတ္နဲ႔ငါးပိေၾကာ္ရမယ္"
"အိုေက။ ေက်းဇူးပဲ ကိုရင္ဥာဏ"
၂၁ ရာစု တယ္လီကြန္ျမဴနီေကးရွင္းေၾကာင့္ ဘယ္လမ္းမွာ ဘာေလာင္းေနတယ္ဆိုတာကို တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ေလ်ွာက္စရာမလိုဘဲ အလြယ္တကူ သိလာႏိုင္ၿပီ။ ဒီအတြက္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူအားလုံးကို ကိုရင္ဥာဏ ေက်းဇူးတင္ေနမိတယ္။

Post a Comment