ျပန္ခ်င္တဲ႔ ကြန္မင္႔Tun Aung Kyaw "ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက စည္းလံုးညီညြတ္မႈ႔ေတာ့ အေတာ့္ကို နည္းပါတယ္ ဖ်ား"
အခု ႏွစ္ဖြဲ႔ သုံးဖြဲ႔ပဲ ရွိတာ၊ အင္အားေကာင္းတာပါ။ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို အစပိုင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲတယ္(ဗဟုဝါဒ)၊ တျဖည္းျဖည္းရင္႔က်က္၊ အေပးအယူညွိၿပီး အုပ္စုႏွစ္စု သုံးစုပဲက်န္တယ္(တူရာ အုပ္စုဖြဲ႔၊ သမဂၢဝါဒ)။
ႏိုင္ငံဟာ ဒီအေနအထားဆီ ေျခဦးတည္ေနၿပီလို႔ အေကာင္းဖက္က ယုံၾကည္မိ ပါတယ္။ ရင္႔က်က္ခ်ိန္ လိုမယ္။ ေစာင္႔ရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းက အလိုအပ္ ဆုံးပဲ။ ႏိုင္ငံေရးမွာ အဓိက ႏွစ္ဖြဲ႔နဲ႔ လူမႈေရးမွာ ေက်ာ္သူရဲ႕ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေနတာၾကည့္ရင္ ဒီအျမင္က အားရစရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။ ထင္သေလာက္ မကြဲလွပါဘူး။

Post a Comment