ခ်င္းလီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ


အေမရိကန္ စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္က အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဇနီးအေပၚ သံသယရွိေနလို႔ သူခရီးမထြက္ခင္ အေျခအေနေတြကို အေသးစိတ္ ေစာင္႔ၾကည္႔ဖို႔ နံမည္ႀကီး ေၾကးစား တရုတ္ေထာက္လွမ္းေရး ခ်င္းလီ ကို ငွားရမ္းခဲ႔တယ္။ သူ ခရီးက ျပန္လာအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပဲ ခ်င္းလီဆီ က ေအာက္ပါ အစီရင္ခံစာကို ရခဲ႔တယ္။
***************************************************************************
Most honorable sir,
You leave house I watch house. He came to house. I watch.
He and she leave house. I follow.
He and she go in hotel. I climb tree.
I look in window. He kiss she. She kiss he.
He play with she. She play with he.
I play with me.
I fall off tree. I not see. No fee.
Sorry!
Chen Lee

Post a Comment