ရွင္သစၥာနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ဒိုင္ယာေလာ႔ဂ္


Shin Thitsar
ေအာင္ဆန္း - အတ္တလီ - 1947
ႏု - အတ္တလီ - 1948
ေျပာင္ - ေနျပည္ေတာ္ - 2015

Zin Wai Thaw
အဲလိုေရးလို႔ ဘယ္ရမလဲ။ သေဘာမတူလို႔ ျပင္လိုက္တယ္။ ဟဲဟဲ။
ေအာင္ဆန္း - အတ္တလီ - 1947
ႏု - အတ္တလီ - 1948
ေျပာင္ - ေနပလီ - 2015

Post a Comment