ဂုရုႀကီးေခၚတာ


ငါ႔ကို ဂုရုႀကီးေခၚတာ ဓမၼဂဂၤါတင္ မကေတာ႔ဘူး
(ဓမၼဂဂၤါက စိတ္ကူးေပါက္မွ ေခၚတာ)
ကိ၊ ကီ၊ ကီး ကပါ ဂုရုႀကီးလုပ္ေနလို႔
(သူက ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ ဂုရုႀကီးအဓိပၸါယ္ကိုေတာင္ သိေနတယ္)
ဒီေန႔ကစၿပီး
ရႊိ၊ ရႊီ၊ ရႊီး လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဒါႀကီး ဆက္ထမ္းမယ္။
(ေက်းဇူးပဲ ကိုအံ႔ထူးႏိုင္)


Post a Comment