တိန္ တိန္ တိန္


"လူမႈေရးအႀကံေပး" ပို႔စ္မွာ ေရးသြားတာ။
Thidar Lwin "ရယ္လိုက္ရတာဟယ္။ ကေလးေတြမ်ားေရးတတ္လိုက္ၾကတာ။ ေတာ္ထွာဟယ္။shareၿပီ။" တဲ႔။
Unlike · Reply · 1 · 9 minutes ago

Post a Comment