မန္း နပသထဲက လီကြမ္းယုနဲ႔ဟန္တင္တန္


မန္းေလးလမ္းမကိုၾကည့္ရင္း ကားဆရာက တက္ေခါက္တယ္။ စည္းကမ္းကိုမရွိဘူး။ ဝင္ခ်င္တဲ့ေနရာကေနဝင္ ထြက္ခ်င္တဲ့ေနရာကေနထြက္လို႔လည္း စကားဆက္တယ္။
လမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာလို႔ ဖမ္းရရင္လည္း အခ်ဳပ္ခန္း ေထာင္ခန္းေတြ ဆန္႔မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူ႔ကိုေထာက္ေပးလိုက္ေတာ့
တရားမ်ွတေအာင္သာလုပ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေလာက္ မ်ားမ်ားဖမ္းစရာ မလိုပါဘူး လို႔ သူကျပန္ေျပာတယ္။
႐ိုး႐ိုးေလးေျပာသြားတာပဲ။ ျပံဳးလိုက္မိတယ္။
သူေျပာတာ ဟုတ္ေလာက္မယ္။
01/09/2015
4:23 pm

မန္း နပသထဲက လီကြမ္းယုနဲ႔ဟန္တင္တန္ကို ဘယ္လိုလက္ခံမလဲ။ သူ တို႔ထိုးေဖာက္အား ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲေတာ့ မသိပါ။ လီကြမ္းယုကို က်က်နနဖတ္ၿပီး ဟန္တင္တန္ဆီကို ျဖည္းျဖည္းကူးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မဆိုးေလာက္ဘူးလို႔ ေမ်ွာ္လင့္ရပါတယ္။

မေန႔က အသက္ ၂၄ ႏွစ္နဲ႔ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးေလာကထဲေရာက္ေနတဲ့ ညီမငယ္ညီငယ္ေတြနဲ႔စကားေျပာမိေတာ့ စိတ္ထဲမွာေက်နပ္မိတယ္။ သူတို႔အရြယ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အေရြ႕ စီးပြားေရးအေရြ႕ကို ေကာက္ခ်က္ခ်က္ခ်ေနပုံက ရဲတင္းတယ္ အားပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ကိုယ္က ေျပာသူထက္ နားေထာင္သူပဲ ျဖစ္ခ်င္တာပါ။

ဒီကေနဆက္ၿပီးေတြးမိတာက ရဟန္းနဲ႔ English စာပါပဲ။ လာအိုမွာေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံျခား ခရီးလမ္းၫြွန္အားလုံးလိုလိုဟာ ဆရာဘုန္းႀကီးဆီက English စာ သင္ယူခဲ့ရပါတယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဘာသာ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုရာမွာ အဲသလို သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားႏိုင္ရင္ ပိုခိုင္မာသလို ပိုၿပီးလည္း လက္ေတြ႕က်မယ္။

ေဘာလုံးစကားနဲ႔ေျပာရင္ ခံစစ္ဆိုတာ စနစ္တက်တိုက္စစ္ဆင္ေနမႈပါပဲ။
ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ မလြန္ခင္ ရပ္လိုက္ေတာ့မယ္။
01/09/2015
8:21 pm

Post a Comment