ဆုေတာင္းေလ ဆုေတာင္း


၅ ႏွစ္အတြင္း စကၤာပူကို အမွီလိုက္မယ္ဆိုတဲ႔ ဆရာတပည့္ကိုေျပာပါတယ္။
စကၤာပူရဲေတြရဲ႕ ယူနီေဖာင္းမွာ ကင္မရာမွာ ပါေတာ႔မွာတဲ႔၊ အသံကိုလည္း သြင္းထားမွာတဲ႔။
လိင္ကိစၥနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ အမႈအခင္းဆိုရင္ ကင္မရာကို ရပ္ထားလို႔ရတယ္ တဲ႔။
ရဲတစ္ေယာက္ တာဝန္ စဝင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ကင္မရာလည္း စၿပီးအလုပ္လုပ္မွာတဲ႔။
လိုက္လို႔မွီႏိုင္တယ္၊ ဟဲ ဟဲ။

Post a Comment