လီကြမ္းယုရဲ႕ "တစ္ကိုယ္ေရ ဘဝ" (ေသတမ္းစာဆန္ဆန္)


မနက္ျဖန္ကစၿပီး ပို႔ အေဟာင္းေတြထဲက အက္ဒမင္ႏွစ္သက္တာ အခ်ိဳ႕နဲ႔ လီကြမ္းယုရဲ႕ "တစ္ကိုယ္ေရ ဘဝ" (ေသတမ္းစာဆန္ဆန္) အစအဆုံးကို အက္ဒမင္က ဆက္လက္ တင္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ အားလုံး အဆင္ေျပၾကပါေစ။ ။

Post a Comment