အဆုံးအစ မရွိတဲ့လမ္း


က်ေနာ္တို႔ ေျမာက္ဒဂံုမွာ သူတို႔ကို မဲထည့္လို႔သူတို႔နိင္ရင္ လမ္းခင္းေပးမယ္ဆိုၿပီး လမ္းကို အလယ္ေခါင္ကေန စခင္း၊ ဟိုထိပ္ ဒီထိပ္ခ်န္ထားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ရပ္ကြက္ထဲလူေတြက သူတို႔ကို မဲမထည့္ေတာ့ သူတို႔လည္း ရွံဳးသြားတယ္။ လမ္းလည္း ဆက္ခင္းမေပးေတာ့ဘူး။ ဒါနဲ႔ ရပ္ကြက္က စုေပါင္းၿပီး ဆက္ခင္းလိုက္ရတယ္။
ကားသမားဆီက ၾကားခဲ့ရတာပါ။

Post a Comment