ရဟန္းသုံးပါးနဲ႔ေဖ႔စ္ဘုတ္ဈာန္ ငါးပါး (Reflection)


၁။ ဓမၼဂဂၤါနဲ႔ေအာက္ဈာန္ႏွစ္ပါး

၂၀၁၄ ခု စာေတြအရ ဓမၼဂဂၤါနဲ႔ဆရာေတာ္သည္ ေဖ႔စ္ဘုတ္ေအာက္ဈာန္ႏွစ္ ပါးျဖစ္သည့္ ပထမဈာန္ (သို႔) ဒုတိယဈာန္ ရရွိၿပီးၿပီဟု ယူဆမိပါသည္။ သူခမ်ာ ဝိတက္နဲ႔ဝိစာရ (စဥ္းစားျခင္း၊ ျပန္လွန္သုံးသပ္ျခင္း) ကို မပယ္ႏိုင္ေသးသျဖင္႔ ဘီစီ မိုင္းနပ္စ္ B.C-)၊ ေအဒီ ပလပ္စ္ေတြနဲ႔ (A.D+) ရႈပ္ေထြးေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ သူစာေတြထဲမွာ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ သေဘာေတြလည္း ေတြ႔ရပါ သည္။
ေဖ႔စ္ဘုတ္ တတိယဈာန္ကို သူ ရေသးဟန္မတူပါ။ အေၾကာင္းက လ်ပ္စစ္မီး၊ အင္တာနက္နဲ႔ပတ္သက္သည့္ ဒုကၡ၊ ေဒါမနသကို မခြာႏိုင္ေသးေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္ေပသည္။

၂။ ရွင္သစၥာနဲ႔တတိယဈာန္

၂၀၁၄ ခု သူ႔ပို႔စ္ေတြအရ ဒီအရွင္ကေတာ႔ အနည္းဆုံး ေဖ႔စ္ဘုတ္ တတိယဈာန္ ကို ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ေဖ႔စ္ဘုတ္တတိယဈာန္အဂၤါမ်ားျဖစ္ သည္႔ ပီတိ၊ သုခ၊ ခင္ဝင္႔ဝါ (အဲ မွားလို႔၊ ဧကဂၢတာ)တို႔ကို သူ႔ပို႔စ္ေတြမွာ ေတြ႔ရ ပါသည္။ လ်ပ္စစ္မီး၊ အင္တာနက္နဲ႔ပတ္သက္သည့္ ဒုကၡ၊ ေဒါမနသကို လြန္ သြားၿပီျဖစ္သျဖင္႔ ၆+ပလပ္စ္ျဖင္႔ပင္ ပီတိသုခကို ခံစားေနေလေတာ႔သည္။

၃။ ဓမၼဂါးဒင္းနဲ႔ ပဥၥမဈာန္

ဒီအရွင္ကေတာ႔ အနည္းဆုံး ပဥၥမဈာန္ကိုေရာက္ေနပါၿပီ(အမ်ားဆုံးလည္း မရွိေတာ႔ပါ)။ သူ႔စာေတြမွာ ရယ္တာ၊ ၿပဳံးတာ လုံးဝမေတြ႔ရေတာ႔ပါ။ အၿမဲ ခပ္တည္ တည္ႀကီး ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။

(အမွာ။ ။ ကမ္းလက္သည္ ဈာနလာဘီ(ဈာန္ရပုဂၢိဳလ္ မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ မွာ ေက်ာင္းမရွိေသာ သီဟနာဒအတြက္ သူ႔ေက်ာင္းႀကီးထဲမွာ အခန္းတစ္ခန္း ဖြဲ႔ေပးထားပါမည္ဟုဆိုသျဖင္႔ (ဟုတ္ေသာ္ရွိ၊ မဟုတ္ေသာ္ရွိ) က်န္ႏွစ္ပါးထက္ ၂၀၁၅ ေမတၱာ သူ႔အေပၚ ပိုိလို႔ ပို႔မိပါေတာ႔သည္။)

Post a Comment