ကမ္းလက္မွ နကမၼ၀တၳဳ က်ပ္ငါးသိန္းလွဴဒါန္းသြား


-----------xxxxxx--------------
သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကမ္းလက္ (ဦးစိတၱရ၊ စကၤာပူ) ႏွင့္
ဓမၼဂဂၤါ (ဦး၀ိစိတၱ၊ ဓမၼဂဂၤါ ပါဠိေကာလိပ္ေဖာင္းဒါ) တုိ႔
Dhamma Garden Centre သုိ႔ အလည္အပတ္လာ၊
ေန႔ဆြမ္းဘုဥ္းေပးသြား။


Dhamma Garden Centre  Posted on 01/15/2015

Post a Comment