"ပီအာ" ဆို ဒီဟာၾကည့္ၾက


နီေပါ။ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမလု႔ိ အမ်ားစုသိတဲ႔ေနရာ။ ဒါတင္ မကေသးဘူး။
ျမန္မာ အာဏာအေခ်ာင္လိုက္အုပ္စုေတြ သြားရည္ယိုေနတဲ႔ ပီအာဆိုတဲ႔စနစ္ က်င္႔သုံးတဲ႔ေနရာ။
ဘယ္တုံးကမွ ဘာသာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အိႏၵိယလႊမ္းမိုးမႈေအာက္ကေန မလြတ္၊ အၿမဲတမ္း ေနာက္ျမည္းဆြဲ။
အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္ဖို႔ ေပါင္မုန္႔စကၠဴကပ္(ကပ္ၿပီးရင္း ထပ္ထပ္ ကပ္)၊ လူထုက မေက်နပ္။
သစၥာနီကေတာ႔ နီေပါဆိုတာ အနီေတြေပါတဲ႔ႏိုင္ငံတဲ႔။
နီေပါစစ္ရင္ စရိုက္ေလးေတြကလည္း ျမန္မာဆန္ဆန္ေလးေတြ။ ရိုသား(တခ်ိဳ႕က အ,တယ္လို႔ သုံးၾကတယ္)၊ ေဖာ္ေရြ၊ ေရာင္႔ရဲ၊ ခ်စ္စရာေလးေတြ။
ႏိုင္ငံေရးဝံပုေလြေတြ အႀကိဳက္ပဲ။
တစ္ခုက်န္ေသးတယ္၊ စကၤာပူငွားထားတဲ႔ အေသခံရဲတပ္ဖြဲ႔က နီေပါကဆိုပဲ။
ဒီပုံကေတာ႔ ပါလီမံမွာ ခုန္ကန္တမ္း ကစားေနပုံပါ။
ျမန္မာက ဒီကစားနည္းမႀကိဳက္ဘူး၊ ေဘာလီေဘာပုတ္တယ္။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment