အျမတ္ရသြားသည့္ ဆရာေမာ္ဒန္


အရြယ္ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ (အျခားအေၾကာင္းလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါသည္) ယခု က်ေနာ္တို႔ ျပန္ေတြ႕စဥ္ ကိုယ္စီ ေသာက္စရာေဆးထုတ္မ်ား ယူလာၾကရသည္။ သူက ေသြးတိုးၿပီး. ကိုယ္က အစာအိမ္ ကြန္ပလိန္းျဖစ္သည္။
အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္လာၿပီး ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေတြလည္း လုပ္ေနရၿပီမို႔ (သူလုပ္ခ်င္တာေတြက ဘာေတြလဲဆိုတာေတာ့ မသိပါ။ အခုအထိေတာ့ ေျပာက္ဆုံးေနသည့္ တ ဝဂ္ကို သူရွာရေသးဟန္ မတူပါ)ေသလိုက ေသေစဟု သူကဆိုလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ရက္ပိုေနရရင္ တစ္ရက္ ေဘာနပ္ေပါ့လို႔ သူ႔ကို ေထာက္ေပးလိုက္ေသးသည္။

ည. အိပ္စဥ္ ဒုန္း ဆိုသည့္ အသံႀကီး ၾကားလိုက္ရသည္။ သူကုဋင္ေပၚက ေခါင္းအုံး ျပဳတ္က်တာေတြ႕ရသည္။
မျဖစ္ႏိုင္။ ေခါင္းအုံးက်သံက ဒုန္း မမည္သင့္။
အေသအခ်ာၾကည့္ေတာ့ သူ႔ဖြားဖက္ေတာ္ အိုင္ပက္ အဲ ျဖစ္ေနသည္။
ေကာက္တင္ေပးမည္ဟု စဥ္းစားမိေသာ္လည္း ျပန္တင္ျခင္းသည္ ျပန္က်ျခင္းအေၾကာင္းတရားအစစ္မို႔ မတင္ျဖစ္။ ဒီစက္ကို ရပ္မွရမည္။

မနက္ေရာက္မွ သူ႔ကိုေျပာၿပီး သူ႔အပ္ပဲ ကြဲသြားသလား အစစ္ခိုင္းလိုက္ေတာ့သည္။ ကြဲေတာ့ အရင္း. မကြဲေတာ့ ေဘာနပ္ေပါ့။ မကြဲရွာ။
ထိုမနက္က သူ ပန္းသီးေဘာနပ္ ရသြားသည္။
.....။
မေန႔ကအထိ ပို႔စ္ေတြ တက္ေနဆဲမို႔ ေသေသးဟန္လည္း မတူပါ။ ေနာက္တစ္ရက္ ေဘာနပ္။

Post a Comment