ဆရာ သစ္စာနီဆီက ထြက္လာတဲ့ စကား


ဘုန္းႀကီးဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးစကား ၾကည့္ေျပာ။
လူဆိုရင္ ဘာသာေရးစကားၾကည့္ေျပာ။ မွားသြားရင္ မေခ်ာင္ဘူး။
မေန႔က ဆရာ သစ္စာနီဆီက ထြက္လာတဲ့ စကား။

မွားေတာ့လည္း မီဒီယာကေန ျပင္ဆင္လို႔ ရေနတာပဲ။
အေနာက္က လူေနာက္ေတြကေတာ့
လူကမွား၊ သတင္းစာက ေတာင္းပန္ တဲ့။ ။

Post a Comment