နိဗၼာန္က လူအေတြ မေရာက္ဘူး


(အသည္းႏုသူ မဖတ္ရ)

"အေႂကြးမေပးႏိုင္လို႔ ေက်ာင္းသိမ္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာင္ သိမ္း ထားတဲ႔အဖြဲ႔က ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းေလာက္ေတာ႔ ေသးေသးေလး။ သိမ္းခ်င္လို႔ သိမ္းတာ။ ဘာေၾကာင္႔မွ မဟုတ္ဘူး။"

"နိဗၼာန္လား၊ ဆုေတာ႔ေတာင္းၾကေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ အရင္ လုပ္ၾကပါအုံး။ နိဗၼာန္က လူအေတြ မေရာက္ဘူး"
ပီနန္ဆရာေတာ္

Post a Comment