က်ရွဳံးမယ္႔ ႏိုင္ငံ


"ပထမဆုံး က်ရွဳံးမယ္႔ ႏိုင္ငံဆိုတာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက ေဝစုအမ်ားဆုံးယူ ၿပီး ျပည္သူကို အနည္းဆုံး ျဖန္႔ေဝေပးတဲ႔ ႏိုင္ငံပဲ"
(ထရူးမင္း)

Post a Comment