တကယ္လို႔သာ.............


"မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား........အစစအရာရာ ယိုးယြင္း၊ ပ်က္စီး၊ နိမ္႔ပါးေနတဲ႔ ႏိုင္ ငံေတာ္ရဲ႕ အေနအထားကိုေထာက္ဆရင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံၿပီး လြတ္လပ္ေရးေန႔က်င္းပျခင္းဟာ မွန္ကန္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မယုံၾကည္သလို တမလြန္ကကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးနဲ႔ အျခား အာဇာနည္ႀကီးမ်ားလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ရွိၾကလိမ္႔မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာလွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတတာဝန္ယူစဥ္အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်င္းပပုံလည္း ပါဝင္သြားေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဗိုလ္ရႈခံ သဘင္အတြက္ သုံးစြဲမယ္႔ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြကို အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ႔ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးကိစၥေတြမွာ သုံးစြဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ပါတယ္။

ရိုးရိုးေလးက်င္းပလိုက္လို႔ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီးနဲ႔ အျခား အာဇာနည္ႀကီးေတြ ရဲ႕ ေက်းဇူးတရားေတြ ေလ်ာ႔ပါးမသြားႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဦးေမာ႔လာၿပီဆိုတာနဲ႔ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ႔ လြတ္လပ္ေရးေန႔ေတြ ျပန္လည္ က်င္း ပေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေလးအနက္ ကတိျပဳပါတယ္။
(ခိုင္မာတဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္)

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား......... ကၽြန္ေတာ္သမၼတတာဝန္ယူခဲ႔တဲ႔ မႏွစ္က အေန အထားကို ျပန္ၾကည့္ရင္ အေကာင္းေတြရွိသလို အဆိုးေတြလည္း ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ႔ ..................
(ျပန္လွန္သုံးသပ္)

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား လာမယ္႔ႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႔ အထူးအေလး ထားေဆာင္ရြက္သြားမွာေတြကေတာ႔ ................
(အနာဂတ္ စီမံကိန္း၊ ဝန္ခံကတိျပဳမႈ)

မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား...ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို ႔(ဘက္စုံ ဝိုင္းဝန္းဖို႔ လိုေၾကာင္း ဘာညာ ဘာညာ............) " ဆိုရင္

တီဗြီ မဖြင္႔မိသူေတြေတာင္ ေနာင္တရသြားဦးမယ္။ ( ေပရွည္ေနစရာကို မလိုဘူး)

Post a Comment