မန္းေလးက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး


ေဆာင္းတြင္းမို႔ ထင္ရဲ႕
မန္းေလးက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး
ေရာင္စံုပန္းကားေတြ
ေမၿမိဳ႕ဖက္ဆီက လိမ့္ဆင္းလာတယ္
မ်က္မွန္ပါဝါ တိုးဖို႔လိုေနၿပီလား
ဦး၀င္းတင္ေျပာတဲ့ပန္းေတြ
မေတြ႕မိဘူး။

(May be but there is no flower yet)
We are heading home, my village.

image source

Post a Comment