သူပုန္ရြာ


ရြာမွာလည္း ရွိေသးတယ္(လက္ပန္ရြာ၊ ျမင္းမူနယ္) ကိုးဆယ္ဆ ဆိုတဲ့အဖြဲ႕ႀကီးက သူ႔အသင္းထဲ ၀င္သူေတြကို မုန္႔ဖိုးေတြေပး၊ လက္ေဆာင္ေတြေပးပဲ။ ရြာက လူငယ္ေတြ အမ်ားႀကီး သူတို႔ထဲ ၀င္ၾကတယ္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတြက မ၀င္ဘူး။

ဒါနဲ႔ ဘာလို႔ မ၀င္တာလဲလို႔ ေမးၾကည့္မိေတာ့ ရြာမွာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးေတြကပဲ မဲေပးရတာ၊ သူတို႔အထဲ ၀င္မိရင္ မဲေပးတဲ့အခါ ျပသနာတက္မွာ တဲ့၊ ကေလးေတြ၀င္တာက ပိုက္ဆံေ၀လို႔ တဲ့။
ရြာသားေတြလည္း မအေတာ့ဘူး။ ရြာကလည္း ျမင္းမူနယ္မွာေတာ့ သူပုန္စာရင္းေပါက္တဲ့ရြာေလ။ ဇင္ေ၀ေသာ္တို႔ရြာ။

Post a Comment