ရြာစကား


လက္ရွိအစိုးရ စိုးရိမ္တာက စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ကြဲသြားမွာကိုပါ တဲ႔၊ ဒါက အတြင္းစကားပါ တဲ႔ (ေျပာသူနာမည္ ထည့္ခြင္႔ မရွိ)။
စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအတိုင္း ကြဲမယ္ဆိုရင္ ရွမ္း၊ မြန္၊ ရခိုင္တို႔က ပိုၿပီးစိုးရိမ္ရ သတဲ႔။ သူတို႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းက သက္တန္းရွည္တာကိုး၊ ကခ်င္မဟုတ္ဘူး တဲ႔။
စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအေၾကာင္း ဘာသာျပန္ထားသူမို႔ ဒီလို ေျပာတာနဲ႔တူပါတယ္။

စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအေၾကာင္း ေျပာရင္လည္း စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းရဲ႕ အဓိကမ႑ိဳင္ကို ၾကည့္မွေပါ႔။ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းရဲ႕ အဓိကမ႑ိဳင္က ကိုးကြယ္မႈေလ။
ဒါနဲ႔ ေျပာလိုက္တယ္။ ျမန္မာျပည္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲရင္ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္း အတိုင္း ကြဲစရာ မရွိဘူး။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မညီမ်ွျခင္းေၾကာင္႔သာ ကြဲႏိုင္တယ္ လို႔။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment