အနံ႔ခံ စစ္ေခြး၊ ရဲေခြးတို႔ အလုပ္အကိုင္ ျပႆနာ


အလုပ္အကိုင္ တည္ၿမဲေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈဟာ လူေတြမွာသာမက အနံ႔ ခံ စစ္ေခြး၊ ရဲေခြးတို႔လည္း အခု ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါၿပီ။ ေဟာ္လန္ႏိုင္ငံ ရဲေတြက ေဆး၊ ဘိန္း စတာေတြကို ရွာေဖြရာ မွာ ေခြးအစား ႂကြက္ကို အစား ထိုး သုံးစြဲၾကည္႔ရာမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ျ မင္ေနပါတယ္။
အနံ႔ခံရာမွာ ႂကြက္က ႏွာေခါင္းပိုစြမ္းၿပီး ကာစတန္မာကို ပို အႀကိဳက္ေတြ႔ေစ ပါတယ္။
အထူးသျဖင္႔ ကာစတန္မာေတြ ႏွစ္သက္ေစတဲ႔ အေၾကာင္းက ေလဘာ ခ ေဈးခ်ိဳျခင္းပါ။
ေခြးတစ္ေကာင္ကို ေလ႔က်င္႔ သင္ၾကားေပးဖို႔ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေလာက္ ကုန္က်ၿပီး ႂကြက္တစ္ေကာင္က ဆယ္ေဒၚလာဆိုရင္ ရေနၿပီလို႔ စထရိတ္ တိုင္း သတင္းစာအရ သိရပါတယ္။

ဒီမန္းမ်ားလာရင္ ႂကြက္ရဲ႕ ေလဘာခ ကလည္း တက္လာႏိုင္စရာရွိၿပီး ေခြးေ တြအေနနဲ႔လည္း ေလဘာခကို ေလ်ွာ႔ခ်ၿပီး ကမ္းလွမ္းႏိုင္မွ အလုပ္အကိုင္ ၿမဲမယ္႔သေဘာ ရွိေနပါတယ္။
ေပၚျပဴေလးရွင္း ဒီမိုဂရပ္ဖစ္ အၫႊန္းအရကေတာ႔ ေလဘာေဈးကြက္ မွာ ေခြးေတြ ရွဳံးေတာ႔မယ္႔ သေဘာပါပဲ။ ေခြးေတြက ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ႂကြက္ ဦးေရ (ကေလးေမြးဖြားႏႈံး ဖာတယ္လတီ ရိတ္) ကို ယွဥ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ဒါ႔ေၾကာင္႔ အနာဂတ္ ေလယာဥ္ကြင္းေတြမွာ အနံ႔ခံေခြးေတြထက္ အနံ႔ ခံႂကြက္ေတြ ေတြ႔ရဖို႔ မ်ားေနေၾကာင္း သုံးသပ္လို႔ ရပါတယ္။

Post a Comment