ဘုရားရွင္အတြက္ ေအာ္နာရယ္ရီ စီတီဇင္ရွိပ္

အခုတေလာ ဘုရားရွင္ကို ကပိလဝတၳဳျပန္ပို႔ ဆိုေသာစကား လူေျပာ မ်ားေနသည္။ ဗီဇာသက္တန္း တိုးမရေလေသာေၾကာင္႔လား မေျပာတတ္။
ဘုရားရွင္ကို ေတာ႔ ကပိလဝတၳဳကို ပို႔လို႔ ရအံ႔မထင္၊ ႂကြလိမ္႔မည္လည္း မဟုတ္။ ပို႔မယ္ပို႔ သိဒၶတၳမင္းသားကိုေတာ႔ ပို႔လို႔ ရတန္ေကာင္း၏ဟု ဆိုႏိုင္ သည္။

ဘုရားရွင္က ကပိလဝတၳဳသား မွန္ေသာ္လည္း ကပိလဝတၳဳအေပၚ သံေယာ ဇဥ္ နည္းေတာ္မူ၏။ ၾကည္႔ပါ၊ ဘုရားျဖစ္အၿပီး ၄၅ ဝါ သက္တန္းမွာ ဘယ္နွဝါ ကပိလဝတၳဳမွာ ဝါကပ္ေတာ္မူခဲ႔သနည္း။

သား ဘုရားကို ေတြ႔လိုသျဖင္႔ အေထာက္ေတာ္မ်ား အလီလီျဖင္႔ အပင္႔ခိုင္း ခဲ႔ေသာ္လည္း ေရႊကိုယ္ေတာ္က စိတ္ပင္ လည္ေတာ္မမူခဲ႔။ လူ႕ဒုကၡအပူမ်ားကို ေအးေစရင္း ေမြးေျမကို ေမ႔ေနသည္႔သားပါေလ။

အသားညိဳညိဳ ေရႊကိုယ္ေတာ္ ဥဒါယီ ဂါထာ ၆၀ သီၿပီး ေလ်ွာက္ေတာ႔ မွ ကပိလသို႔ ေအ္ဖစ္ရွယ္ ဗစ္ဇစ္ခရီးကို လက္ခံခဲ႔သည္ မဟုတ္ပါေလာ႔။

ဘုရားရွင္ကို ကပိလဝတၳဳျပန္ပို႔ ဆိုေသာ ရဟန္းသည္လည္း အနည္းဆုံး ဥဒါယီကိုယ္ေတာ္ေလာက္ေတာ႔ စာ အေရးေကာင္းမွ ရေပမည္။ အပ်ံစား ဂါထာေတြ သီပါေလ ငါ႔ရွင္။ သင္႔အႀကံ အထေျမာက္ေကာင္း ေျမာက္ေပမည္။
At least, you try your best ေပေပါ႔။

မလုပ္ၾကပါႏွင္႔၊ ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ေဂါတမဗုဒၶကို ေအာ္နာရယ္ရီ စီတီဇင္ရွိပ္ ဆက္ကပ္ၾကသင္႔သည္။ ေက်းဇူးတရား မ်ားလွ၏။
ေအာ္နာရယ္ရီ စီတီဇင္ရွိပ္ မဆက္ကပ္ႏိုင္ဘူးဆိုလ်င္ပင္ အႏွစ္ ငါးေထာင္ ၾကာ ပီအာ(PR) စေတးေတာ႔ ဆက္ကပ္ၾကသင္႔သည္။

ရန္လည္း သိပ္မျဖစ္ၾကပါႏွင္႔။ စေတးပင္ ရွိျငားေသာ္လည္း လူေတြ၊ ရဟန္းေ တြ ရန္ျဖစ္လ်င္ ပါလိေလယ်ကေတာကိုတစ္ပါးတည္း ႂကြ သြားေတာ္ မူေ ၾကာင္း သာဓက ရွိ၏။

Post a Comment