"ငရဲသစ္ငုတ္" (ထဲေနထူး)

အခ်ိန္ရရင္ ဖတ္ၾကည္႔ၾကပါအုံး၊ ဒါ ကဗ်ာျဖစ္သလား တဲ႔။ ၾကာပါၿပီ၊ မဂၢဇင္း ငယ္ တစ္ေဆာင္က အယ္ဒီတာ႔ အႀကိဳက္ကဗ်ာေပါ႔။ မဂၢဇင္းႀကီးတစ္ေဆာင္ကေတာ႔ ပယ္ပယ္ႏွယ္ႏွယ္ တြယ္ထားတယ္။ ငရဲႀကီး ရွစ္ထပ္နဲ႔ ရွင္႔ကို မုန္းတယ္ ပဲ ပါေပမဲ႔ ဒီ အေတြးရဖို႔ အားစိုက္ရမယ္လို႔ေတာ႔ ထင္ပါတယ္။"ငရဲသစ္ငုတ္"၁။ သိဥၨိဳး
၂။ သဃၤာတ
၃။ တာပန
၄။ ပတာပန
၅။ ေရာရုဝ
၆။ မဟာေရာရုဝ
၇။ အဝိစိ
၈။ မဟာအဝိစိ

၉။ ရွင္႔ကို မုန္းတယ္။

(ထဲေနထူး)

Post a Comment