ေသြးေပါင္၊ သတိပ႒ာန္ ႏွင္႔ အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္စဥ္

စေနေန႔က တရားထိုင္အၿပီး ေယာဂီအခ်ူိ႕ႏွင္႔ စကားေျပာျဖစ္ခဲ႔သည္၊ အင္ တာဗ်ဴးဟု ေခၚလ်ွင္လည္း ရေပမည္။
တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ေယာဂီႏွစ္ေယာက္က အိပ္ယာမဝင္မီ ႏွင္႔ အိပ္ယာ ထ ထခ်င္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ တရား ရွဴမွတ္ရတာပိုေကာင္းသည္ဟု ေျပာၿပီး တက္ တက္ေနတတ္သည္႔ ေသြးေပါင္မ်ား က်သြားၿပီး ယခုဆိုလ်ွင္ ေသြးေ ပါင္ခ်ိန္လိုက္တိုင္း ပုံမွန္ ၇၅ ႏွင္႔ ၁၂၀ သာရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကသျဖင္႔ ဝမ္းသာရသည္။
ဒကာမ၏ အမ်ိဳးသားက ဗုဒၶဘာသာ ဟုတ္ဟန္မတူ၊ သို႔ေသာ္ တရားပုံမွန္ ထိုင္ၿပီးေနာက္ ေသြးေပါင္က ပါဖက္ျဖစ္သြားသည္႔ ကိစၥကိုမူ အထူးအ ဆန္း ျဖစ္ေနဟန္တူသည္။ တရားပုံမွန္မထိုင္ခင္ကဆိုလ်င္ ေသြးတက္တတ္ေသာျပႆနာက သူ႕ထက္ သူ႔ဇနီးက ပိုဆိုးသည္ဟု သူက ဆိုေသးသည္။ အခုေတာ႔ တစ္ေနလ်င္ နာရီ ဝက္ခန္႔ ပုံမွန္ထိုင္သည္ဟု ဆိုေလသည္။ နိဗၺာန္ကို ေဘးမွာ အသာထားၿပီး တရားရွဴမွတ္ျခင္းက ပစၥကၡက်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေစသည္ဆိုလ်င္လည္း ဝမ္းသာစရာ မဟုတ္ပါလား။

တေလာကပင္ တရားရွဴမွတ္ျခင္းႏွင္႔ ဆက္စပ္သည္႔ သိပၸံေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ သူတို႔က မဟာသတိပ႒ာန္သုတ္မွာ ဘုရားရွင္ မိန္႔ထား သည္႔ နိဗၺာနံ သစၦိကရိယာယ ကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားရွဴမွတ္ျခင္း က လူ၏ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဘယ္လိုဆက္စပ္ေနသလဲ ဆိုသည္႔ အ ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ထင္ထင္ရွားရွား ရလိုက္သည္႔ အေျဖက လစ္ ဘေရးရွင္းမဟုတ္ဘဲ ကြန္ပက္ရွင္း (Compassion) ေခၚ ကရုဏာျဖစ္ေနေ လသည္။
တရားပုံမွန္ထိုင္သူတို႔မွာ အတြင္း ဦးေႏွာက္ ဖြဲ႔စည္းမႈမွာေရာ အျပင္ပိုင္း အမူ အက်င္႔မွာပါ က႐ုဏာ သေဘာတရားမ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာသည္ဟု ဆို ထားသည္။

အေနာက္က သတိပ႒ာန္ကို ေလ႔လာရာမွာ တမလြန္ဆိုသည္ထက္ လက္ ရွိေနေရးထိုင္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသည္႔ အက်ိဳးတို႔ကို ပို၍ ေရွး ရွဳ ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ အက်ိဳးဆက္က ျမင္သာထင္သာရွိ၏။ ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ လူသိပိုမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဖရီးသင္႔ကား တစ္ေယာက္က နိဗၺာန္ကို မယုံပါ။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိဘဝ အ က်ိဳး အတြက္ တရားေတာ႔ ထိုင္တတ္ၾကသည္။ ၂၀၀၃ ခုက မိမိထံ ပထမ ဆုံးေရာက္လာၿပီး တရားထိုင္သူ သုံးေယာက္တြင္ ႏွစ္ေယာက္က ဘာသာ မရွိသူမ်ာျဖစ္ၾကသည္။ ဤကိစၥ ရွိေစ။

အထက္က အေၾကာင္းကို ျပန္ဆက္ရလ်ွင္ ေယာဂီက ေသြးေပါင္ေတြ ပုံ မွန္ျဖစ္သြားၿပီဆိုခိုက္ ျမန္မာ ဒကာ၊ ဒကာမမ်ားအိမ္သို႔ ဆြမ္းစားသြားရာ ဒကာ၊ ဒကာမတို႔ ခ်က္/ ၫႊန္းဟင္းမ်ားကို (ဘုန္းႀကီးကို ဘုန္းေပး လိုေ သာေစတနာျဖင္႔ ငရုပ္သီး သိပ္မစပ္ပါ ဟု ေလ်ွာက္တတ္ၾက၏၊ အမွန္မူ စပ္၏ စသည္) ဘုန္းေပးၿပီး ေသြးတက္သလိုလို ခံစားရသည္႔ ကိုယ္႔အျဖစ္ကို စဥ္းစားမိရင္း ၿပဳံးမိေသး၏။
တကယ္ ခ်ိန္ၾကည္႔ေတာ႔ ေသြးေပါင္က ပုံမွန္ပင္ျဖစ္၏။ ေတာ္ေသးသည္၊ သို႔ မဟုတ္လ်င္.............

Post a Comment