အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္၊ အစိုးရ

1) အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ကိုယ္ဝန္ရတယ္။
2) အလုပ္ရွင္က ဒီကိစၥကို သိတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အဲ႔ဒီ အမ်ိဳးသမီးကို ခ်က္ခ်င္း အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္တယ္။
3) ဒါကို မေက်နပ္တဲ႔ အလုပ္ရွင္အဖြဲ႔ထဲက တာဝန္ရွိသူတစ္ေယာက္က အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုင္ၾကားတယ္။
ဒီ ျပႆနာကို အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးဌာနက ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေပးတယ္။

1) ဒီမွာ.. အလုပ္သမားရဲ႕ ကိုယ္ေရးကို္ယ္တာကိစၥကို အလုပ္ရွင္က ဘယ္ အတိုင္း အတာအထိ ဝင္ေရာက္ ဖက္စြက္ခြင္႔ ရွိသလဲ။
2) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ အစိုးရဥပေဒ ဘယ္ေလာက္အထိ ညီေအာင္ ညွိႏိုင္မလဲ။
3) ဒီလိုေတြ ႀကဳံေတြ႔လာရင္ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က ဘယ္လိုရွိမလဲ။

ျဖစ္ခဲ႔တာေတြက စကၤာပူရဲ႕ အႀကီးဆုံး ခ်ပ္ေက်ာင္းေတြထဲက တစ္ေက်ာင္း မွာ ျဖစ္ခဲ႔တာပါ။
ခ်ပ္ေက်ာင္းထဲမွာလည္း အုပ္လုပ္ေသးတယ္၊ ဘာသာေရးက ခြင္႔မျပဳတဲ႔ ကိစၥ ကိုလည္း လြန္က်ဴးတယ္ဆိုၿပီး ခ်ပ္ေက်ာင္းေကာ္မတီက ၆ လ ႏုိ႔တစ္စ္ မေပး ဘဲ ျဖဳတ္တယ္။
ဒီမွာ အစိုးရဥပေဒနဲ႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယုံၾကည္မႈ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကတယ္။
အစိုးရက ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွာပဲ လုပ္လုပ္ အစိုးရရဲ႕ အလုပ္သမား ဥပေဒ ဟာ အၿမဲ အႀကဳံးဝင္ေနရမယ္ဆိုၿပီး မိန္းကေလးကို နစ္နာေၾကးေပးဖို႔ လမ္းၫႊန္တယ္။ ေပးလည္း ေပးရတယ္။

လြန္ခဲ႔ဲတဲ႔ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က အလွဴေငြ အလြဲသုံးစားလုပ္မႈနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုင္ခဲ႔တယ္။
အခု စီးတီးဟားဗတ္စ္ကို က်က်နန ကိုင္ေနတယ္။ ျပစ္မႈထင္ရွားရင္ေတာ႔ မ လြယ္ဘူး။ တကယ္ဆို စကၤာပူအစိုးရထဲမွာ ခရစ္ယန္ေတြ မ်ားပါတယ္။
သမာသမတ္က်ေတာ႔ လစာေတြ အမ်ားႀကီးယူထားတဲ႔ အစိုးရလို႔ ေျပာတာ က လြဲရင္ အစိုးရရဲ႕ စာရိတၱက အျပစ္ေျပာဖို႔ ခက္တယ္။
ဘယ္ဘာသာမွ ႏိုင္ငံဥပေဒအထက္ ေရာက္မေနရဘူး ဆိုတဲ႔ ေပၚလစီပါပဲ။ ဒါမွလည္း ဘာသာစုံ စုေပါင္းေနထိုင္လို႔ရမယ္။

Post a Comment