*သခ်ၤာေတာ္ရင္ အပ်ိဳႀကီး ျဖစ္တတ္တယ္*

အရင္တပတ္ အဂၤါေန႔က တရုတ္ ဘယ္လင္တိုင္းေန႔ပါ။ Qixi ပြဲေတာ္လို႔ ေခၚ တယ္။ အခုေတာ႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာၾကတဲ႔ ပြဲလို႔ ေခၚရင္ရေနပါၿပီ။ ပညာ တတ္ အပ်ိဳႀကီးေတြ ပိုမ်ားတယ္ တဲ႔။
မ်ားၿပီေပါ႔။ သူတို႔ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးတဲ႔ ေဖာ္ျမဴလာကိုလည္း ၾကည္႔ပါအုံး။

စတိတ္မင္႔။ ။ အမ်ိဳးသားသည္ ဘယ္အရာမွာမဆို အမ်ိဳးသမီးထက္ တစ္ ဆင္႔ျမင္႔ေနရမည္။ အရပ္၊ အသက္၊ အရည္အခ်င္း၊ လစာ စသည္တို႔ ပါဝင္ သည္။

ဒီ စတိတ္မင္႔အတိုင္း ျပႆနာရဲ႕ ဆိုလူးရွင္းကို ရွာၾကည္႔ေတာ႔ ဒီလိုရတယ္။
Grade A+ Grade B
Grade B + Grade C
Grade C + Grade D

အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာေတာ႔ ....
(က) အဆင္႔ A ရွိ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အဆင္႔ B ရွိ အမ်ိဳးသမီး
(ခ) အဆင္႔ B ရွိ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အဆင္႔ C ရွိ အမ်ိဳးသမီး
(ဂ) အဆင္႔ C ရွိ အမ်ိဳးသားနဲ႔ အဆင္႔ D ရွိ အမ်ိဳးသမီး

ဒီေတာ႔ အဆင္႔ A ရွိ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ အဆင္႔ D ရွိ အမ်ိဳးသားက ေဖာ္ျမဴလာထဲ မဝင္ေတာ႔ဘူး။ သြားကေရာ။
ၿပီးေတာ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက အဆင္႔ A ရွိ အမ်ိဳးသမီးေတြကလည္း လယ္ေတာ ထဲက အဆင္႔ D ရွိ အမ်ိဳးသားကို စိတ္မဝင္စားေတာ႔ဘူး။ဒီေတာ႔ Shengnu နဲ႔ Shengnan ေတြ ျဖစ္ကုန္ေရာ။
Shengnu က Leftover women။
Shengnan က Leftover men။

Post a Comment