"လစာေကာင္းေကာင္း" "ေစတနာ"


သန္႔ျမင္႔ဦးစာအုပ္ကို ဘာသာျပန္တဲ႔ ျမႏွင္းဆီလိုပဲ "ေဒၚျမရီဆိုသည့္ မိန္းကေလး သည္" တဲ႔။ (မိန္းကေလးလို႔ သုံးခ်င္ရင္ "ေဒၚ" ေလးျဖဳတ္လိုက္ပါအုံး ဆရာမရယ္)
အခု အဲသထက္ဆိုးသြားၿပီ၊ "လစာေကာင္းေကာင္း" "ေစတနာ" တဲ႔။ "လစာေကာင္းေကာင္း" လိုခ်င္ရင္လည္း "ေစတနာ" မသုံးဘဲ " "လစာနဲ႔တန္ေအာင္" လို႔ လုပ္ပါ ဥကၠ႒ႀကီးရယ္။

Post a Comment