၂၃ ႏွစ္ေက်ာ္ရင္


ဒုတိယကမၻာအတြင္း ဂ်ပန္ေတြကေတာ႔ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ေက်ာ္ရင္ တိုက္ေလယာဥ္မႈးေနရာကို မခန္႔ေတာ႔ဘူး(ဆိုလားပဲ)။
စဥ္းစားတာမ်ားၿပီး ေတြေဝသလိုျဖစ္သြားလို႔တဲ႔။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ။

Post a Comment