မနက္ျဖန္မနက္ဆို


ဘာပဲေျပာေျပာ ျမန္မာျပည္လည္း မနက္ျဖန္မနက္ဆို စကၤာပူကို မီေတာ႔မွာပါလား
(သမၼတႀကီးအဆိုအရ)

Post a Comment