လူေနာက္ႀကီး၊ အကုန္ေလ်ွာက္ေျပာသြားတာ..................


"အီရန္သာ အႏုျမဴဗံုးရသြားရင္ေတာ့ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္ျပႆနာတက္ၿပီ။ ေဆာ္ဒီကလည္း ပါကစၥတန္ေတြဆီက ဗံုး၀ယ္မယ္။ အီဂ်စ္ကလည္း တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ရေအာင္လုပ္မွာပဲ။ အဲဒီ ဗံုးေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ ေသေၾကပ်က္စီး ကုန္ၾကမယ္ဆုိတာလည္း ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲဘဲ၊ ဒီဗံုး ေတြက အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားတတ္တဲ့လူေတြရဲ႕လက္ထဲမွာ ရွိေနမွ အလုပ္ျဖစ္တာ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက လူေတြဟာ အဲသေလာက္ စဥ္းစားတတ္တယ္လုိ႔ ငါေတာ့ မထင္ဘူး"
(လီကြမ္းယု၊ One Man's View of the World)

Post a Comment