ဆိုပါစို႔...................


"အီရန္ႏိုင္ငံကို ႂကြေတာ္မူသြားသည့္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ မြတ္စ လင္ႏိုင္ငံမွာ ဗုဒၶသာသနာျပဳရန္ရည္မွန္းထားေတာ္မူပါသျဖင္႔ ၁၀ ႏွစ္ၾကာေအာင္ (ငါးႏွစ္ မဟုတ္ဘူးေနာ္) အီရန္ႏိုင္ငံမွာ ဆက္လက္သီတင္းသုံးမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။ ထို႔ၾကာင္႔ အီရန္ႏိုင္ငံမွာ သီတဂူေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ သီတဂူဌာနခြဲ(အီရန္)က ဦးေဆာင္၍ အလႉေငြမ်ား ေကာက္ခံေနပါသည္။ သဒၶါၾကည္လင္ ပါရမီရွင္မ်ားအေနနဲ႔ တတ္အားသေရြ႕ကုသိုလ္ပါဝင္ႏိုင္ၾကေစရန္ နိဗၺာန္အက်ိဳးေမ်ွာ္၍ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
ပုံ
ဥကၠ႒၊ သီတဂူဌာနခြဲ(အီရန္)"
ဆိုၿပီးအလႉခံရရင္ စကၤာပူကတင္ ေတာ္ေတာ္ရမွာ။

Post a Comment