ေဖ႔စ္ဘုတ္သာ ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ဆုိရင္


ေဖ႔စ္ဘုတ္သာ ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ဆုိရင္ လူအလာနည္းရင္နည္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ၿပီး လူႀကီးလူေကာင္းေတြပဲလာတတ္တဲ႔ ဆိုင္ေလးမ်ိဳးျဖစ္ေနေစခ်င္တယ္။ မနက္ပိုင္း ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး၊ ေန႔၊ ညပိုင္းေတြမွာ ဆင္ဖိုနီေတးသြားေလးေတြနဲ႔ လြင္ေနတာမ်ိဳးေပါ႔။
အမူး၊ အရမ္း၊ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမေတြ မလာေစခ်င္ဘူး။ ေဖ႔စ္ဘုတ္က အၿမဲ လွဲက်င္းေနေတာ႔ လူရမ္းကားမလာဘူး။
သူတို႔က ဂူဂဲလ္ပလပ္သြားၿပီး ေတာင္ေရးေျမာက္ေရး၊ အုပ္စုလိုက္ျဖစ္မယ္။ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ေတာ႔ လွဲက်င္းရမွာပဲ။ ဒါမ်ိဳးေတာ႔ အားမေပးခ်င္ဘူး။

Post a Comment