ေကာင္းလိုက္တာဆရာ (သစၥာနီ)ရယ္။ ကဗ်ာကို ရိုးရိုးေလးေရးရတယ္ဆိုတဲ႔


ကဗ်ာကို ရိုးရိုးေလးေရးရတယ္ဆိုတဲ႔ ကဗ်ာဆရာရဲ႕
(မျပီးေသးတဲ႔ကဗ်ာ) တဲ႔။

ကယ္တင္ရွင္ေတြေရးတဲ႔သမိုင္းဟာ
ေသြးတစ္စက္ မွင္တစ္စက္။
မုဆိုးစုိင္သင္နိဳင္ငံေရးတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးကုိဗိုက္ခြဲေမြးခဲ႔

Post a Comment