"အကိုက တာရာမင္းေဝနဲ႔အတူေနခဲ႔တာဆို"


တစ္ေန႔ကပဲ လူငယ္တစ္ေယာက္က "အကိုက တာရာမင္းေဝနဲ႔အတူေနခဲ႔တာဆို" လို႔ လွမ္းေမးပါတယ္။
"မဟုတ္ရပါဘူးကြာ၊ မဆီမဆိုင္ "လို႔ဆိုေတာ႔
"လုပ္မေနပါနဲ႔ေနာ္၊ သတင္း အတိအက် ရထားတယ္" တဲ႔။
ဘယ္ကသတင္းနဲ႔ တိက်ေနမွန္း မသိရပါ၊ ရွင္းျပပါတယ္၊ "လ်ွိဳမေနပါနဲ႔" နဲ႔ ျပန္ေဆာ္တယ္။
ရွင္းမရတာနဲ႔ ေနာက္ဆုံး ေနကြာဆိုၿပီးပဲ လႊတ္ထားလိုက္ရတယ္။
တာရာမင္းေဝနဲ႔သိတယ္ဆိုလို႔ လူအမုန္းဆုံး ငါးေယာက္ထဲ ပါသြားတာမွတ္လို႔။

Post a Comment